Salmone

tomato, smoked salmon, olives, mozzarella